• Kontaktperson: Carin Sjöblom
  • Telefonnummer: 070-379 67 17
  • E-postadress: lulea.cheerleading@gmail.com
  • Webbplats: http://www.lcdteam.net
  • Taggar: Gymnastik, dans, cheerleading, cheerdans

LCD har valt att satsa på lagidrotten cheerleading, där alla är lika viktiga och betydelsefulla inom sin egen grupp. Sporten som präglas av god laganda och sammanhållning kan beskrivas som en kombination mellan dans, gymnastik och akrobatik.

Under säsongerna 2000-2008, samt 2012/2013 har ni kunnat se några av våra grupper på Luleå basket / Northland baskets hemmamatcher.