• Kontaktperson: Victoria Höglund
  • Telefonnummer: 0920-264400
  • E-postadress: vaxel@luleaenergi.se
  • Webbplats: http://www.luleaenergi.se
  • Område: 353000 Försörjning av värme och kyla
  • Taggar: Luleå Energi

Närhet och omtanke

Luleå Energi är en drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. Vi erbjuder produkter och tjänster av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bioenergi och bredband.

Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB, har 155 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen. Vi tror att kundmaximera skapar mer affärsnytta än vinstmaximera. Därför hjälper vi våra kunder att spara energi och försöker hålla Sveriges lägsta priser. Det är det vi menar med närhet och omtanke.

Läs mer på www.luleaenergi.se