• Telefonnummer: 0920-220090
  • Område: 931200 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet