• Telefonnummer: 0920-94598
  • Webbplats: http://www.lfif.se/
  • Område: 931200 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet