• Kontaktperson: Bertil Lundgren
  • Telefonnummer: 0920 45 33 19
  • E-postadress: Bertil.Lundgren@skol.lulea.se
  • Webbplats: http://www.lulea.se/gymnasiesarskola
  • Taggar: särskola, gymnasiesärskola

Luleå Gymnasiesärskola är belägen i centrala Luleå
i campusliknande Luleå Gymnasieby.
 
Alla våra gymnasieutbildningar är samlade i Luleå Gymnasieby, i de olika kvarteren.  Vi har en  kreativ lärmiljö med ledstjärna att stärka för framtiden.
 
Du kan välja mellan nationellt program, specialutformade program och de individuella programmen.

Det nationella programmet är Handels- och administration.
De specialutformade programmen är Fastighet-park-trädgård samt Matlagning och lokalvård.
De individuella programmen är Yrkesträning och Verksamhetsträning.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är fyraårig.