Luleå Kombiterminal är Norrbottens läns största terminal för intermodala transporter på järnväg. För den som önskar skapa miljövänliga transporter är terminalen en naturlig länk för att knyta samman landsväg och järnväg. Upptagningsområdet sträcker sig över hela Norrbotten och Nordkalotten.

Våra kunder är järnvägsoperatörer som i sin tur säljer transporter till speditörer, åkerier och rederier.

Terminalen invigdes år 2003 och är resultatet av ett samarbete mellan Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Trafikverket, EU och Norrbottens näringsliv.

Luleå kombiterminal är en öppen terminal som drivs av Sandahls Goods & Parcel som även är majoritetsägare i Luleå kombiterminal AB.