Vi vill att den närmaste skolan ska vara den bästa skolan! Det är vår vision att Luleå kommuns skolor är en lärmiljö där alla barn och studerande samt personal ges förutsättningar att lyckas.

Varje kommunal skola har ett geografiskt ansvarsområde och skolorna måste i första hand ge plats åt de barn som bor inom området. Ditt barn är alltså garanterad en plats i någon av de kommunala skolor som ligger nära bostaden. Den kommunala grundskolan är avgiftsfri.