Luleå kommun är en intressant och spännande arbetsplats med stor spännvidd på yrkesområden som ger stora utvecklingsmöjligheter.

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt. Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Sök jobb hos oss!