• Telefonnummer: 0920-453000
  • Webbplats: http://www.lulea.se
  • Område: 852010 Grundskoleutbildning och förskoleklass
  • Taggar: Luleå kommun

Det här är Luleå kommuns officiella webbplats.
Här vill vi ge dig som bor i kommunen eller som besöker oss
bred information om vad Luleå har att erbjuda. Både vad gällerkommunens service och tjänster, näringslivet och om Luleåsom besöksmål.