• Kontaktperson: Carola Lidén
  • Telefonnummer: 0920-68585
  • E-postadress: lulea@centerpartiet.se
  • Webbplats: www.centerpartiet.se/lulea
  • Område: 949900 Verksamhet i andra intresseorganisationer

Centerpartiets kommunkrets i Luleå