• Telefonnummer: 0920-224322
  • Område: 931200 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet