• Kontaktperson: Kristina Nilsson
  • Telefonnummer: 0920-45 31 95
  • E-postadress: kristina.a.nilsson@skol.lulea.se
  • Webbplats: http://www.luleakulturskola.com/
  • Taggar: kultur, kulturskola

Luleå Kulturskola är en strategisk satsning för Luleå Kommun och strävar
efter att vara en föregångare i utvecklingen av kulturskoleverksamheten i
landet. Ett långsiktigt säkerställande av verksamheten bidrar till
kommunens attraktionskraft och tillväxt. Kulturskolan fungerar som motor
och viktig länk i regionala satsningar för barn och ungdom, såväl inom
kultur som inom utbildning.


Luleå Kulturskola erbjuder meningsfulla sammanhang och berikar
kulturlivet i Luleå Kommun. Detta är en bidragande faktor till ökad
livskvalitet för Luleå Kommuns innevånare och ett öppet och kreativt
samhälle som präglas av tolerans och fördomsfrihet.


Luleå Kulturskola verkar för att alla barn och ungdomar i Luleå Kommun
ska få ta del av och delta i kulturell verksamhet. De ges möjlighet att
utvecklas som människor och utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett
livslångt lärande.