• Telefonnummer: 077-1990000
  • E-postadress: llt@lulea.se
  • Webbplats: http://www.llt.lulea.se
  • Område: 493190 Övrig kollektivtrafik
  • Taggar: Buss, Lokaltrafik

Luleå Lokaltrafikbolag, bedriver busstrafik inom Luleå tätort alla dagar i veckan.LLT info är vår kundservice för biljett- och kortförsäljning samt all övrig information för dig som åker buss. Välkommen in till Smedjegatan 13 H i Luleå.