• Telefonnummer: 0920-420100
  • E-postadress: lulea.missionskyrkan@telia.com
  • Webbplats: www.lulea.missionskyrkan.se
  • Område: 949100 Verksamhet i religiösa samfund

I Missionskyrkan i Luleå finns verksamhet för alla åldrar. Verksamheten för barn och unga drivs av Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) i Luleå.