• Telefonnummer: 0920-455360
  • E-postadress: info@lnab.se
  • Webbplats: http://www.lnab.se
  • Område: 941110 Intressebevakning inom branschorganisationer
  • Taggar: Luleå Näringsliv AB

Luleå Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag som skall stimulera tillväxten genom att utveckla befintliga företag, driva utvecklingsprojekt för näringslivet samt aktivt arbeta med företagsetableringar.