• Telefonnummer: 0920-250900
  • Område: 381100 Insamling av icke-farligt avfall