En internationell mötesplats för goda affärer

Den yttre miljön må verka sval, men inuti Luleå Science Park glöder det av världsledande forskning, innovationer och företag. Här bygger vi och stärker sprakande heta nätverk där möten mellan människor, idéer och kunskaper skapar kreativa plattformar. Jordmånen gör att företagen gror, mognar och växer på den globala marknaden. Det är vårt sätt att skapa vinnare.

Vi vill vara den mest attraktiva miljön i Sverige för att etablera och driva kunskapsföretag. Trots att våra byggnader ligger på arktiska breddgrader – vi är världens nordligaste Science Park – är miljön het för kunskapsintensiva företag, som alla ligger långt framme i den globala teknikutvecklingen.

Lokaler att växa i

Det är lätt att flytta in och lika lätt att växa i våra flexibla lokaler. Idag är vi omkring 1 000 personer i 80 företag som har världen som marknad. Vi gör allt vi kan för att både befintliga och nya företag ska bli framgångsrika, expansiva och internationella. Ofta i samarbete med våra närmaste grannar, Luleå tekniska universitet och Teknikens hus.

Medlemskapet i SISP, Swedish Incubators & Science Parks, och dess internationella motsvarighet IASP, ger våra företag enkla vägar till nya samarbetspartners och kunder i andra Science Parks över hela världen.

Luleå Science Park drivs av Luleå Näringsliv och fastigheterna ägs och förvaltas av Diös.