• Kontaktperson: Kristian Nordman
  • Telefonnummer: 0920-493307
  • E-postadress: ik@luleastudentkar.com
  • Webbplats: http://www.luleastudentkar.org
  • Område: 941200 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
  • Taggar: student, Studentliv, kår

Vi i Luleå Studentkår arbetar genom att påverka universitetet för att förbättra din utbildning och studiemiljö. Genom våra sektioner kommer du kunna delta på oförglömliga fester, knyta arbetslivskontakter och hitta vänner för livet! Vi i Luleå Studentkår finns till för dig från början till slut. Vi anordnar din Nolleperiod och din avslutningshögtid. Under din studietid ser vi till att du får hjälp med allt du behöver hjälp med.

I och med kårobligatoriets avskaffande 1 juli 2010 så kommer alla studenter vid Luleå tekniska universitet att få rabattkortet Mecenatkortet vare sig man är medlem i kåren eller inte. Genom att erlägga medlemsavgift så stödjer du kåren och dess huvudsakliga arbete, utbildningsbevakning och studiemiljö.

  Vi värnar om Dina rättigheter som student!

Vi som jobbar inom Luleå Studentkår är studenter som tagit uppehåll ett år för att jobba med studentrelaterade frågor. Just nu är vi sex stycken förtroendevalda och två studeranderepresentanter som jobbar heltid för Dig som student. En av dessa är vår Studiesociala Koordinator som främst jobbar med nolleperioden. Vi som jobbar inom studentkåren sitter i kårstyrelsen.