• Telefonnummer: 0920-49 15 20
  • E-postadress: lulelibrary@ltu.se
  • Webbplats: http://www.ltu.se/ltu/lib
  • Taggar: Bibliotek, Universitetsbibliotek, LTU

Universitetsbiblioteket är ett Learning Resource Center, och vår viktigaste uppgift är att vara en central resurs för informationsförsörjning och stöd för lärande för LTU:s studenter, forskare, lärare och övrig personal.