• Telefonnummer: 0920-23 61 01
  • E-postadress: info@lunet.se
  • Webbplats: http://www.lunet.se/
  • Område: 611000 Trådbunden telekommunikation

Lunet tillhandahåller vad som populärt kallas för ett öppet stadsnät, där operatörer och tjänsteleverantörer ska kunna erbjuda anslutna kunder olika tjänster. Lunet är en oberoende leverantör av nätaccess för äkta Bredband och verkar för en fri marknad med slutkonsumenten och valfrihet i centrum. I tillägg till detta kan Lunet tillhandahålla hög nätkapacitet lokalt inom Luleå och fyrkanten för en mängd lokala kommunikationsbehov.

Förutom operatörer och tjänsteleverantörer finns ett stort antal företag, universitetet, kommunen och landstinget anslutna till stadsnätet. Detta ger stora möjligheter till exempelvis hemarbetsplatser, vård i hemmet och distansutbildning.

Nätet når idag alla Luleås stadsdelar och 35 tätorter/byar i kommunen.