• Telefonnummer: 0920-247171
  • Område: 869050 Fysioterapeutisk verksamhet o.d