Frostheim är en lokal medeltidsförening i Luleå och Boden för de som vill uppleva medeltiden istället för att bara läsa om den. Vi brukar säga att vi försöker återskapa de ljusa sidorna av medeltiden (600-1600 e.kr). Frostheim är en ideell förening som naturligtvis är partipolitiskt och religiöst obunden.