• Område: 711220 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik