• Område: 241000 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar