• Kontaktperson: Monica Portin
  • Telefonnummer: 0920-45 67 07
  • E-postadress: monica.portin@skol.lulea.se
  • Webbplats: http://www.lulea.se/montessori/
  • Taggar: montessori, montessori förskola, montessori grundskola

Montessori Luleå är en kommunal förskole- och skolverksamhet som följer de nationella läroplanerna för svensk förskola och skola.
Kommunen ansvarar för den pedagogiska verksamheten, personal och ledning.Montessori Luleå erbjuder lärandemiljöer för barn i åldrarna 1-16 år.