• Område: 881020 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder