• Telefonnummer: 0920-88775
  • E-postadress: info@naidenbygg.se
  • Webbplats: http://www.naidenbygg.se/
  • Område: 412000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
  • Taggar: Nåiden Bygg

Nåiden Bygg är ett helägt dotterbolag till Nåiden AB. Bolaget är ett privatägt norrbottniskt företag som verkar inom bygg- och anläggningssektorn i övre Norrland. Bolaget är ett av Sveriges 25 största byggföretag* med en omsättning på 520 Mkr och 124 anställda. Företaget bygger framgångarna på en effektiv och yrkesskicklig organisation som tar ansvar och bygger förtroenden i alla led. Det ger kunder ett väl utfört arbete till marknadsanpassade priser.