• Telefonnummer: 070-2553598
  • E-postadress: info@navcite.se
  • Webbplats: http://www.navcite.se
  • Område: 620200 Datakonsultverksamhet

Navcite är den moderna tidens smörjmedel för att få människor, organisation, verksamhetsmål, stödjande affärs- och verksamhetssystem att fungera tillsammans. Vår affärsidé är att med engagemang, erfarenhet och branschkännedom förenkla och effektivisera arbetssätt och administrativa rutiner hos våra kunder.

Våra konsulter har spetskompetens och bred erfarenhet från främst tillverkande och distribuerande företag såväl i Sverige som utomlands. Tillsammans har vi mer än 50 års samlad erfarenhet och unik kompetens på ett fåtal personer.

Vi har passionen, erfarenheten och en portfolio av produkter i vår verktygslåda för att öka verkningsgraden i era processer. Besök vår hemsida eller kontakta oss för att se vad vi kan göra för Er.

Adress:
Aurorum Science Park 2
977 75 Luleå