• Telefonnummer: 0920-75395
  • E-postadress: info@netix.se
  • Webbplats: http://netix.se
  • Område: 731200 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning