• Kontaktperson: Kirsti Niemi
  • Telefonnummer: 0920-200606
  • E-postadress: niemisoptiklulea@telia.com
  • Webbplats: http://www.niemisoptik.se

- SPECIALIST PÅ ÖGONHÄLSA -

Vi är kontaktlinsbehöriga och har mångårig erfarenhet av professionell synvård. Vi är stolta över vårt certifikat enligt Optik-branschens kvalitetsnorm för kontaktlinser, synergonomi och synundersökning. Detta har grundats på Socialstyrelsens föreskrift om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.

Vi är medlemmar i Synologen, ett samarbets-organ med ca 125 anslutna butiker i Sverige. Alla optiker som är medlemmar är legitimerade.