• Kontaktperson: Olof Bergström
 • Telefonnummer: 0920-224140
 • E-postadress: lulea@nitroconsult.se
 • Webbplats: http://www.nitroconsult.se
 • Område: 711210 Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik
 • Taggar: Vibrationer, buller, sprängning, husbesiktning, riskanalys, mätningar

Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969 och därmed firade 40 års jubileum 2009. Företaget har 70 anställda och 10 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.

Nitro Consult besitter högsta möjliga kompetens inom följande områden:

 • Riskanalys
 • Sprängteknisk rådgivning
 • Besiktning
 • Miljökontroll
 • Vibrationsmätning och kontroll
 • Upprättande av bygghandlingar
 • Byggledning
 • Bergprojektering
 • Specialsprängningar
 • Ingenjörsgeologi
   

Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid "byggande i berg och mark", utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.

"Konsten att lyckas med sprängning" eller som vi säger på koncernspråket "The Art of Successful Blasting" är att använda de rätta verktygen, produkterna och kunskaperna. Nitro Consult kan ge kompetenserna och verktygen för detta.