Affärsidé

Sälj så mycket lokala livsmedel att handelsplatsen går runt och täcker sina kostnader. Den ska också generera ett överskott som ska användas för att utveckla verksamheten.
NordanSmaks leverantörer ska också få så stor omsättning och så bra betalt för sina produkter att de kan utveckla sin verksamhet.

Vid inköp ska kvalitétskriteriet ”ekologiskt” ha högsta prioritet så att giftanvändningen minskar i Norrbotten.