• Kontaktperson: Sture Wiklund
  • Telefonnummer: 0920-280880
  • E-postadress: np.el@nordproj.se
  • Webbplats: http://www.nordproj.se
  • Område: 711230 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
  • Taggar: Elkonsulter

Nordprojektering El AB är ett konsultföretag inom elbranschen.

Vi arbetar framförallt med elprojektering för allmänna sektorn innefattande kontor, sjukhus, bostäder, lätt industri mm. Vi utför även entreprenadbesiktningar, kostnadsbedömningar och diverse utredningar.

Våra uppdragsgivare är främst kommuner, landstinget, Fortverket, bostadsföretag m.fl.