• Telefonnummer: 0920-200260
  • E-postadress: info@nenet.se
  • Webbplats: http://www.nenet.se
  • Område: 711240 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
  • Taggar: Norrbotten, energi, energieffektivisera, energirådgivning, energirådgivare, energiaktörer, NV Eko, IESN, Energiutmaningen

Nenet (Norrbottens energikontor AB) är ett av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. I dag finns det 13 regionala energikontor i Sverige vilka är samlade i den nationella föreningen Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK). Nenet startade sin verksamhet i april 1997 som ett treårigt EU-projekt. Nenet har därefter ombildats till ett aktiebolag med länets 14 kommuner och landstinget som delägare. I dag har Nenet huvudkontor i Luleå samt projektkontor i Umeå och Jokkmokk.

Oberoende, med egen budget och styrelse samt utan vinstintressen, bedriver Nenet verksamhet med hela regionens bästa för ögonen. Nenet verkar för en hållbar utveckling. I enlighet med EU:s direktiv till regionala energikontor arbetar vi för ökad andel förnybar energi samt energieffektiv och miljöanpassad teknik. Det gör vi främst  genom de projekt vi driver, men även genom nätverksarbete, informationsspridning, kompetensutveckling samt framtagande av regional och lokal statistik. Nenet har mångårig erfarenhet av att planera och skriva projektansökningar.