• Kontaktperson: Dick Sandberg
  • Telefonnummer: 076-2917552
  • E-postadress: dick@nibf.se
  • Webbplats: www.nibf.se
  • Område: 931990 Övrig sportverksamhet