• Telefonnummer: 070-353 42 14
  • E-postadress: distrikt@norrbotten.ridsport.se
  • Webbplats: www.ridsport.se/norrbotten
  • Område: 931990 Övrig sportverksamhet

Norrbottens Ridsportförbund är uppbyggt kring sektionerna ungdom, utbildning och tävling som finns på distriktnivå och ibland på klubbnivå. Sektionerna arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten på respektive område. Den högsta instansen under årsmötet är distriktsstyrelsen.

Vi har ett kansli i Luleå där Agneta och Carina ger Dig stöd och hjälp med de frågor som uppstår i Din klubb.