• Kontaktperson: Linda Sinkkonen
  • Telefonnummer: 0920-24 34 00
  • E-postadress: norrbottensteatern@nll.se
  • Webbplats: http://www.norrbottensteatern.se/
  • Område: 900400 Drift av teatrar, konserthus o.d.
  • Taggar: aktiviteter, scen, teater, norrbottensteatern

Norrbottensteatern startade som Sveriges första länsteater 1967 och har sedan dess varit en vital del av landets, Norrbottens och Luleås kulturliv. Kända uppsättningar under årens lopp har varit Pjäsen om Norrbotten av Gunnar Ohrlander, En upp-stoppad hund av Staffan Göthe, Dagning röd av Bengt Pohjanen, En fröjdefull jul av Alan Ayckbourn, Pite 55 av Staffan Westerberg och många, många fler.

Teaterhuset i Norra hamn stod klart 1986 med tre scener, verkstäder, ateljéer samt loger. Arkitekt Hans Tirsén, har i huset tagit upp formen från de gamla sjömagasin som historiskt har funnits i hamnen. Det är vackert beläget vid vattnet, vilket förädlar Luleås stadssiluett.
Publikutrymmena på entréplanet har under hösten 2010 renoverats och en ny restaurang, Bistro Norrland, invigdes i januari 2011.