• Kontaktperson: Per Nilsson
  • Telefonnummer: 0920-244250
  • E-postadress: per.nilsson@norrlandsfonden.se
  • Webbplats: http://www.norrlandsfonden.se
  • Område: 649200 Annan kreditgivning
  • Taggar: Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.