• Telefonnummer: 0920-81700
  • Webbplats: http://www.nsfriskola.se/
  • Område: 852010 Grundskoleutbildning och förskoleklass
  • Taggar: förskola, grundskola

Norrskenets friskola är en f-9 skola. Vi är verksamma på tre orter; Luleå, Boden och Kalix. Vår profil är Hälsa, Entreprenörskap och IT, detta ska genomsyra vår verksamhet. Strävan att lyckas skall vara större än rädslan att misslyckas!