• Telefonnummer: 0920-228972
  • Område: 931200 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet