• Telefonnummer: 0920-254940
  • Område: 292000 Tillverkning av karosserier för motorfordon tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar