• Kontaktperson: Inger Wennberg
  • Telefonnummer: 0920-268226
  • E-postadress: info@okrenen.se
  • Webbplats: http://www.okrenen.se