• Telefonnummer: +46 (0)70-354 45 15
  • E-postadress: maria.johansson@culmentor.com
  • Webbplats: http://www.culmentor.com
  • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation

Culmentor erbjuder mjukvara och tjänster för projektadministration och projekthantering och jobbar mot merparten av finska universitet och forskingsinstitutioner och även mot R&D avdelningar bland större företag. Culmentor samarbetar också med svenska företag och expanderar på den svenska marknaden.

Culmentor kan ta hand om hela projektprocessen, eller delar av den, från kartläggning av finansieringsmöjlighet (fokus på internationella EU projekt) till uppbyggande av konsortium och beredning av ansökan samt uppföljning och rapportering under projekttiden. Framgångsfaktorer: delad risk (del av betalning faller ut endast vid beviljad ansökan), språkgranskning av personer med engelska som modersmål, stort nätverk i Finland och Europa.

Culmentor är medlem i Internetbay.

Adress:
Aurorum Science Park 2
977 75 Luleå