• Telefonnummer: 070-5858885
  • Område: 813000 Skötsel och underhåll av grönytor