PAiN - Performance Art in Norrbotten är en ny plattform för performancekonst i Norrbottens län.

PAiN presenterar regional och internationell performancekonst och verkar för att vara en mötesplats 
både mellan konstnärer och mellan konstnärer och publik.

PAiN har en ambulerande scen och arrangerar performanceevenemang på olika platser i länet. 
Färsk norrbottnisk performancekonst på står på menyn tillsammans med inbjudna internationellt erkända konstnärer. I samband med evenemangen erbjuds också workshops och Artist Talks där det finns möjlighet att stifta närmare bekantskap med de inbjudna konstnärerna. Ibland lämnar PAiN Norrbotten för att presentera den norrbottniska performancekonsten på andra platser. 

PAiN verkar både inom och utanför konstvärlden och försöker hitta  nya platser och sammanhang för performancekonst i Norrbotten. Med detta nomadiska tillvägagångssätt skapas nya band mellan enskilda konstnärer, professioner, organisationer och publik.

PAiN anordnar också residens på olika orter i Norrbotten öppna att söka för performancekonstnärer världen över. Målet är att skapa nya plats-specifika verk vilka arbetas fram med hjälp av invånare på respektive ort.

PAiN hjälper också till att realisera och stöttar andra performanceprojekt. Har du en idé - stor eller liten - som du behöver hjälp med att förverkliga? Har du redan ett projekt där du vill integrera performancekonst på något sätt? Kontakta PAiN! 

PAiN ska:

*-* Ge möjlighet till nya och etablerade performancekonstnärer, samt andra som önskar prova på performance eller utveckla sina performancefärdigheter, i Norrbotten att göra och visa performancekonst.

*-* Verka för större kunskap om performancekonst bland allmänheten, bygga diskurs och kritik kring konstformen och genom ett varierat programmerande visa performancekonstens bredd. 

*-* Kultivera ett stöttande community av performancekonstnärer som kan vara resurs för varandra och inom andra områden i samhället samt stimulera utbyten och nya samarbeten inom och utanför Sverige.

*-* Marknadsföra den norrbottniska performancekonsten utanför Norrbotten. 

PAiN drivs av Johannes Blomqvist Productions, Luleå
johannes.blomqvist (at) gmail.com
0732006897