• Telefonnummer: 0920-64005
  • Område: 014200 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar