• Telefonnummer: 0920-70220
  • Område: 081200 Utvinning av sand, grus och berg utvinning av lera och kaolin