Personskadeförbundet RTP (Rehabilitering, Tillgänglighet, Påverkan) Luleå lokalförening

Vi verkar för ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och livslång rehabilitering och tillgång till rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Vi vill ha en utbildnings- och arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.

Personskadeförbundet RTP är en medlems-organisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador och deras anhöriga. Förbundet har cirka 11000 medlemmar, som kan delas in i fem skadegrupper: nackskada, ryggmärgs-, hjärn- och polioskadade samt amputerade, men även personer som har en annan trafik- eller olycksfallsskada kan vara medlem och få god hjälp av oss.

Luleå lokalförening har medlemmar inte bara i Luleå kommun utan även i Bodens och Jokkmokks kommuner.