• Kontaktperson: Sofia Lampa
  • Telefonnummer: 0920-77570
  • E-postadress: info@plansju.se
  • Webbplats: http://www.plansju.se
  • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation
  • Taggar: reklam, reklambyrå, kommunikationsbyrå, formgivning, event

Vi är duktiga på strategi, processer och projekt. Vi handleder, rådgör, coachar och utbildar samt skriver, textbearbetar, formger broschyrer, rapporter och presentationer. Vi tänker webb och sociala medier, vi tänker helhet.