Porsöns barnbibliotek är beläget i Porsö centrum i samma byggnad som låg- och mellanstadieskolan. Bostadsområdet har 5300 invånare, varav drygt hälften är studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Porsöns vuxna har sitt närmsta folkbibliotek på Björkskatan.

Barnbiblioteket riktar sig förutom till barn och föräldrar givetvis också till BVC, förskola och skola.

Barn upp till 13 år är den största låntagargruppen, ca 200 st. Skolklasserna kommer en gång i veckan på schemalagda besök. Därutöver kommer barnen också själva, ofta och spontant, för att arbeta eller koppla av i den stimulerande biblioteksmiljön. Inredningen i varma, klara färger och rumsligt placerade låga hyllor, skapar lockande ytor för barnen. Böckerna är sammanförda i teman, så att barnen lätt kan orientera sig. Överallt skyltas böckerna för att väcka läslust!

Mediebeståndet utgörs huvudsakligen av barn- och ungdomsböcker. 

Verksamhet:

  • Litteraturvägledning och informationsservice
  • Klassbesök Samarbete med BVC
  • Presentationer av barnlitteratur
  • Barnkulturverksamhet i samband med särskilda arrangemang på området